Buy

Filter

Property Type 1Property Type 2

Location
Property

Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 SALE: 𝗔𝗧𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘 4 𝗕𝗛𝗞 𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗟𝗢𝗪 𝗔𝗧 𝗕ALUWATAR.

Property Code: #ALPC555

Nrs.1,20,00,000

Area 15 aana Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟮 𝗗𝗮𝗺 𝗔𝗧 𝗞𝗛𝗔𝗗𝗞𝗔 𝗚𝗔𝗨 𝗦𝗬𝗨𝗧𝗖𝗛𝗔𝗧𝗔𝗥.

Property Code: #ALPR532

Nrs.2,40,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
𝟯𝟰 𝗥𝗼𝗽𝗮𝗻𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘁 𝗖𝗵𝗼𝗯𝗮𝗿, 𝗞𝗮𝘁𝗵𝗺𝗮𝗻𝗱𝘂 𝗡𝗲𝗽𝗮𝗹..

Property Code: #ALPC531

Nrs.18,00,000

Area 34 ropani Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟮 𝗗𝗮𝗺 𝗔𝗧 𝗦𝗬𝗨𝗧𝗖𝗛𝗔𝗧𝗔𝗥.

Property Code: #ALPR533

Nrs.2,45,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟭 𝗣𝗔𝗜𝗦𝗔 𝗔𝗧 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟 𝗛𝗢𝗠𝗘.

Property Code: #ALPR534

Nrs.2,70,00,000

Area 0-3-1-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
𝟮𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR536

Nrs.1,60,00,000

Area 2bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
𝟮 𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR537

Nrs.1,50,00,000

Area 2bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟮 𝗣𝗔𝗜𝗦𝗔 𝟮𝗗𝗮𝗺 at Baluwapati

Property Code: #ALPR539

Nrs.2,50,00,000

Area 0-03-02-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟮 𝗣𝗔𝗜𝗦𝗔.

Property Code: #ALPR540

Nrs.2,25,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗕𝗨𝗗𝗛𝗔𝗡𝗔𝗚𝗔𝗥.

Property Code: #ALPC541

Nrs.5,00,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟭 𝗗𝗔𝗠 𝗔𝗧 𝗕𝗨𝗗𝗛𝗔𝗡𝗔𝗚𝗔𝗥.

Property Code: #ALPC542

Nrs.3,00,000

Area 0-3-0-1 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
𝟰.𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘁 𝗕𝗨𝗗𝗛𝗔𝗡𝗔𝗚𝗔𝗥

Property Code: #ALPC543

Nrs.80,000

Area 0-4-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: HOUSE 3 AANA AT SITAPAILA

Property Code: #ALPR520

Nrs.2,45,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
यदि हजुर ले एक्दमै सस्तो घडेरि हरुको खोजि मा हुनुहुन्छ भने आऊनुहोस, बुग़्मति फर्शिडोल फास्ट ट्रयाक मा उपयुक्त घडेरिहरु उपलब्ध छन्।

Property Code: #ALPR519

Nrs.16,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
पबित्र स्थान दछींंणकालि नजिक फर्पिंङ मा सुन्दर हरियालि जंगल नजिक २२ रोपनि को छेत्रफल मा फैलियको जग्गा बिक्रिमा ।

Property Code: #ALPC518

Nrs.2,50,000

Area 22 ropani Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
4BHK HOUSE FOR SALE IN BAFAL

Property Code: #ALPR517

Nrs.2,80,00,000

Area 0-02-02-03 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
4BHK HOUSE FOR SALE IN BAFAL

Property Code: #ALPR516

Nrs.2,80,00,000

Area 0-2-2-3 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟰 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟱 𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR514

Nrs.2,45,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


➢ 5 Bedrooms

➢ 2 Living Room

➢ 3 Bathroom

➢ Kitchen /Dinning:-1

➢ Floor 2.5

➢ Laundry Space

Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯.𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗜𝗠𝗔𝗗𝗢𝗟

Property Code: #ALPR513

Nrs.2,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


➢ 5 Bedrooms

➢ 1 Living Room

➢ Bathroom 2 common 1 attached

➢ Kitchen /Dinning:-2

➢ Floor 2.5

➢ 2 guest room

➢ Laundry Space

Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯.𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗜𝗠𝗔𝗗𝗢𝗟

Property Code: #ALPR513

Nrs.2,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


➢ 5 Bedrooms

➢ 1 Living Room

➢ Bathroom 2 common 1 attached

➢ Kitchen /Dinning:-2

➢ Floor 2.5

➢ 2 guest room

➢ Laundry Space

Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 5 AANA 5 BHK 𝗔𝗧 KALANKI

Property Code: #ALPR512

Nrs.4,50,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀

✅ Build Up Area: - 5 Aana 5Bhk

✅ Parking: - 2 car few bike

✅ Location: - kalanki

Learn More
Sell Land
property-5
५० रोपनि (४ आनाका अनि ४.५ आनाका घडेरि हरु

Property Code: #ALPR511

Nrs.1,00,00,000

Area 50 Aana

Road Access Yes


जग्गाको क्षेत्रफल:- ५० रोपनि (४ आनाका अनि ४.५ आनाका घडेरि हरु)

 बाटो : जगते बाट मात्र ४ किलो मिटर भित्र।

 स्थान ः चांगुनारायण नगरपालिक़ा  खरिपाटि भक्तपुर।

Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟰 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟭 𝗣𝗔𝗜𝗦𝗔 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR510

Nrs.3,00,00,000

Area 0-4-1-0 Aana

Road Access Yes


➢ 3 Bedrooms

➢ 2 Living Room

➢ Bathroom 2 common 1 attached

➢ Kitchen /Dinning:-1

➢ Floor 2.5

➢ Puja room

➢ Laundry Space

Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟰 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝟭 𝗣𝗔𝗜𝗦𝗔 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR510

Nrs.3,00,00,000

Area 0-4-1-0 Aana

Road Access Yes


➢ 3 Bedrooms

➢ 2 Living Room

➢ Bathroom 2 common 1 attached

➢ Kitchen /Dinning:-1

➢ Floor 2.5

➢ Puja room

➢ Laundry Space

Learn More
Sell House
property-5
HOUSE 3 AANA 1 PAISA AT SITAPAILA PADMAKOLANI.

Property Code: #ALPR506

Nrs.2,20,00,000

Area 0-3-1-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: HOUSE 5 AANA AT BANESHWOR MINBHAWAN.

Property Code: #ALPR505

Nrs.3,25,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟯 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗚𝗔𝗜𝗥𝗜𝗚𝗔𝗨𝗡

Property Code: #ALPR504

Nrs.20,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
सितापाइलामा चार आना जग्गा तुरन्त बिक्रि मा। 🎀

Property Code: #ALPR500

Nrs.1,60,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: HOUSE 4 AANA AT GAIRIGAUN.

Property Code: #ALPR502

Nrs.3,70,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗟𝗢𝗪 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟮.𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR498

Nrs.2,30,00,000

Area 0-2-5-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
3BHK APARTMENT FOR RENTAL AT CLASSIC TOWER

Property Code: #ALPR496

Nrs.80,000

Area 1250 sq feet

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐄 9 A 1 P Buddhanagar Kathmandu

Property Code: #ALPR494

Nrs.6,00,00,000

Area 0-09-01-00 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝟱 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝟭 𝗽𝗮𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗼𝘄 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗮𝘁 𝗚𝗮𝗻𝗲𝘀𝗵 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗸, 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗘𝗮𝘀𝘁/𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗞𝗮𝘁𝗵𝗺𝗮𝗻𝗱𝘂.

Property Code: #ALPR492

Nrs.4,30,00,000

Area 0-5-1-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
११ रोपनि १२ आना को छेत्रफल मा फैलिएको जग्गा

Property Code: #ALPR492

Nrs.1

Area 11-12-0-0 Ropani

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
13 Aana 4 paisa land on sale at Chandragiri Municipality ward no 12 Gagrudhara

Property Code: #ALPR490

Nrs.4,50,00,000

Area 0-13-04-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
एक्दमै सस्तो मुल्य मात्र ४१ लाख /आना ्मा लगभग ८ आना जग्गा छ, छिटो भन्दा छिटो हामिलाइ सम्पर्क गर्नुहोस।

Property Code: #ALPR491

Nrs.3,20,00,000

Area 0-8-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
भैसेपाटीमा ३.५ आना को आधुनिक घर खरीद गर्नको लागि प्रस्तुत गरिएको छ।

Property Code: #ALPR488

Nrs.2,75,00,000

Area 0-03-05-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘: Attractive Property 3 Aana 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗮𝘁 Harisiddi which is Just 100 meters from main road .

Property Code: #ALPR487

Nrs.2,75,00,000

Area 3-0-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
सुन्दरता को अनुपम बस्ति हाम्रो जल विनायक कोलोनि मा घर तथा जग्गा हरु बिक्रिमा आईसकेको छ।

Property Code: #ALPR486

Nrs.2,80,00,000

Area 1348 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
7BHK 4 ANNA HOUSE FOR SALE IN BHAISAPATE

Property Code: #ALPR484

Nrs.3,90,00,000

Area 0-4-0-0 Square Meter

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
1 Ropani 1 Aana 2 Paisa 3 Daam land on sale at Nagarjun near Bafal.

Property Code: #ALPR483

Nrs.13,50,00,000

Area 01-01-02-03 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House 18 aana at Thankot Balambu.

Property Code: #ALPR482

Nrs.5,00,00,000

Area 1-0-0-0 Ropani

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Charming Property on sale at Sitapaila

Property Code: #ALPR479

Nrs.3,25,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Property sale at Harisiddi Imadol

Property Code: #ALPR478

Nrs.3,95,00,000

Area 0-3-1-0

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Full furnished house on sale

Property Code: #ALPR477

Nrs.4,15,00,000

Area 0-4-1-1 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House on sale at Imadol shital Hight

Property Code: #ALPR476

Nrs.2,45,00,000

Area 0-3-1-1 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
IMADOL NAYA BASTI 3ANNA 2 PAISA HOUSE FOR SALE

Property Code: #ALPR475

Nrs.3,05,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Gorgeous villa for sale in Budanilkantha

Property Code: #ALPR454

Nrs.6,75,00,000

Area 9 Aana

Road Access Yes


Ready to Make This Your Oasis?

Learn More
Sell Apartment
property-5
Apartments for Sale at Balkumari Lalitpur Nrs.2,00,00,000

Area 1348 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
काठमाडौँको सितापाइला हाईट, कम्फर्ट हाउजिङमा 2 BHK Fully Furnished अपार्टमेन्ट तुरुन्त बिक्रीमा Nrs.1,65,00,000

Area 1100 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
पासिकोट, बुढानिलकण्ठमा ५.५ आना क्षेत्रफल पुर्व मोहडाको आकर्षक बङ्गलो तुरुन्त बिक्रिमा

Property Code: #ALPR438

Nrs.3,60,00,000

Area 0-5-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
Residential Land for sale at Sanagau

Property Code: ALPR425

Nrs.37,00,000

Area 0-10-2-3 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
16 Anna Residential Land for sale Chhap Kirtipur

Property Code: ALPR405

Nrs.23,00,000

Area 0-16-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Sell Bungalow at Budhanilkantha

Property Code: ALP197

Nrs.6,75,00,000

Area 0-6-7-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
4BHK APARTMENT FOR SALE AT NAKHU

Property Code: ALPR418

Nrs.1,89,00,000

Area 1364 sq ft Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
FOR SALE Luxurious Bungalow in Bhaisepati Height

Property Code: ALPR417

Nrs.14,00,00,000

Area 0-16-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Luxurious Bungalow in Kuleshwor Height

Property Code: ALPR419

Nrs.4,80,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Ultra luxurious Bungalow FOR SALE in Bhangal

Property Code: ALPR427

Nrs.3,90,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
4BHK APARTMENT FOR SALE IN KULESHWOR KATHMANDU Nrs.1,75,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Luxurious House FOR SALE in Pasikot, Budhanilkantha

Property Code: ALPR428

Nrs.6,50,00,000

Area 0-6-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House On Sale on Imadole

Property Code: ALPA429

Nrs.3,25,00,000

Area 0-3-1-3 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale at Fulbari Marg, Nakhu

Property Code: ALP242

Nrs.2,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House FOR SALE at Taukhel

Property Code: ALPR430

Nrs.2,75,00,000

Area 0-4-0-2 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Semi-Furnished House Sell in Nakhu

Property Code: ALPRA431

Nrs.3,25,00,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Full Furnished House for Sale at Gwarko Lalitpur Nrs.3,80,00,000

Area 4.2 anna Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House for Sale and Rent on Reasonable Price !!!

Property Code: ALPR 387

Nrs.6,35,00,000

Area 5 anna Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Value for money Bungalow in Bafal, Soltimode for sell

Property Code: ALPR401

Nrs.4,10,00,000

Area 4 Anna 1.79 Dam , 3 Anna 1 Dam, 3 Anna 2 Paisa 1 Dam Aana

Road Access Yes


Modern Elegant Bungalow at Soltimode, Bafal

Learn More
Sell House
property-5
4 BHK Brand New Bungalow at Kusunti Nakhu

Property Code: ALPA396

Nrs.4,00,00,000

Area 4.5 Anna Aana

Road Access Yes


Brand New Bungalow at Nakhu, Kusunti

Learn More
Sell House
property-5
4 BHK Classic Bungalow at Rudreshwor, Pasikot

Property Code: ALPR397

Nrs.6,50,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


4 BHK CLASSIC BUNGALOW AT RUDRESHWOR AT RUPESS ONLY 6 CRORE 50 LAKH

Learn More
Sell Land
property-5
Fantastic opportunity to buy land in Badhikhel for making assets for future.

Property Code: ALPR344

Nrs.14,00,000

Area 1-0-2-2.88 Ropani

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
Fantastic opportunity to buy a commercial land at Swayambhu

Property Code: ALPR386

Nrs.1,40,00,000

Area 1 Ropani 4 Anna Ropani

Road Access Yes


20Anna COMMERCIAL LAND FOR SALE at Swayambhu on 8 Lane Ring Road Access Perfect for Commercial & Residential purposes.
🏷️Price: 1 Crore 40 Lakh Per Anna (Slightly negotiable)

Learn More
Sell House
property-5
Newly remodeled Bungalow in the heart of the city Greenland Kathmandu

Property Code: ALPR345

Nrs.8,50,00,000

Area 6 Anna 3 Paisa Aana

Road Access Yes


Gorgeous Flat System Bungalow at Greenland, Kathmandu FOR SALE

Land Area: 6Anna 3 Paisa 600 meters from main road

Learn More
Sell House
property-5
Luxurious Bungalow on the edge of town Dhapasi height Basundhara

Property Code: ALPR367

Nrs.13,50,00,000

Area 14 Anna 3 Paisa Aana

Road Access Yes


Modern style spacious & elegant Bangalow with land area 14 Anna 3 Paisa, North East facing house for sale at Dhapasi Height Kathmandu

Learn More
Sell House
property-5
Fantastic opportunity to own a piece of historic place at Survinayak Dadhikot

Property Code: ALPR385530

Nrs.5,30,00,000

Area 9 Anna 3 Paisa Aana

Road Access Yes


Gorgeous Bungalow at Dadhikot, #Bhaktapur FOR SALE

Land Area: 9 Anna 3 Paisa (2kms from Thimi 6.75 kms from Koteshwor)

Learn More
Sell House
property-5
Charming Beautiful Family Bungalow

Property Code: ALPR388

Nrs.6,30,00,000

Area 5 Anna Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Elegant Dream Bungalow at Bhaisipati

Property Code: ALPR389

Nrs.7,10,00,000

Area 6 Anna Aana

Road Access Yes


Modern stylish spacious and elegant Bungalow with land area 6 Anna, North/West facing house for sale a Bhaisipati Near Medicity Hospital Lalitpur Nepal.

Learn More
Sell House
property-5
Modern Style spacious Bungalow

Property Code: ALPR339

Nrs.4,75,00,000

Area 5 Aana

Road Access Yes


Modern style spacious Bunglow with car parking 5 Anna 2 Paisa 1.8 Daam west facing bungalow for sale

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR380

Nrs.2,50,00,000

Area 1370 Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Hattiban

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR379

Nrs.1,65,00,000

Area 1195 Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Dhapakhel 

Learn More
Sell House
property-5
Modern and spacious Bungalows

Property Code: ALPR355 / ALPR356

Nrs.2,80,00,000

Area 3 Aana

Road Access Yes


Modern and spacious Bungalows with car & bike parking

Learn More
Sell House
property-5
2 Brand New Flat System House For Sale at Satungal

Property Code: ALPR375

Nrs.1,95,00,000

Area 3 Aana

Road Access Yes


2 Brand New Flat System House For Sale at Satungal at 1 Cr 95 Lakhs & 1 Cr 85 Lakhs

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR372

Nrs.2,15,00,000

Area 1256.9 Sq Ft Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Sitapaila

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment for sale

Property Code: ALPR372

Nrs.2,15,00,000

Area 22ft. Square Meter

Road Access Yes


For Sale: Apartment 3BHk flat living at Sitapaila

Learn More
Sell Land
property-5
Land for Sale at Soltimode,

Property Code: N/A

Nrs.58,00,000

Area 1 Ropani

Road Access Yes


Land for Sale at Soltimode, perfect for residential house

Learn More
Sell House
property-5
Get your dream House

Property Code: ALP195

Nrs.3,35,00,000

Area 4 Aana

Road Access Yes


Refreshed and charming Bungalow at Basundhara for sale 

Learn More
Sell House
property-5
Colony Bungalow at Sitapaila 💸Selling price : 3Cr 90 lakh (Negotiable) Special Dashain Offer

Property Code: ALPR369

Nrs.3,90,00,000

Area 0-5-0-99 Aana

Road Access Yes


his community living Bungalow at Sitapaila

💸Selling price : 3Cr 90 lakh (Negotiable) Special Dashain Offer

Hurry Before it's taken!!

५ आना मा बनेको सितापाइला नजिकै बंगलो बिक्रिमा💸🔖 मुल्य: रु. ३ करोड ९० लाख

#PropertyCode #ALPR369

Learn More
Sell House
property-5
House for Sale at Buddha Nagar

Property Code: ALPR368

Nrs.4,30,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Modern style spacious Bangalow House

Property Code: ALPR367

Nrs.13,50,00,000

Area 0-14-3-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
House for sale at Land price at Baluwatar

Property Code: ALPR366

Nrs.15,00,00,000

Area 23 Aana Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Soltimod Kathmandu

Property Code: ALPR365

Nrs.58,00,000

Area 1-11-1-0.38 Ropani

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat System House

Property Code: ALPR364

Nrs.2,35,00,000

Area 0-2-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat System House For Sale

Property Code: ALPR363

Nrs.2,65,00,000

Area 0-3-0-2 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys House For Sale

Property Code: ALPJ360

Nrs.2,10,00,000

Area 0-2-3-1 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Semi Flat System House For Sale

Property Code: ALPJ358

Nrs.2,80,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat System House For Sale

Property Code: ALPR357

Nrs.4,20,00,000

Area 0-7-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale At Pasikot

Property Code: ALPR356

Nrs.2,80,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale At Pasikot

Property Code: ALPR355

Nrs.2,80,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Searching for the perfect home in Pasikot, Kathmandu?

Here is your dream home with the heart of the city in Pasikot Kathmandu with a land area of 3 Anna.

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Syuchatar

Property Code: ALPJ353

Nrs.45,00,000

Area 0-4-3-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale at Syuchatar

Property Code: ALPJ352

Nrs.3,70,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale

Property Code: ALPR350

Nrs.2,48,00,000

Area 0-2-2-1.16 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale

Property Code: ALPR339

Nrs.4,75,00,000

Area 0-5-2-1.8 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale At Pasikot

Property Code: ALPR338

Nrs.6,25,00,000

Area 0-6-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Exclusive Premium Bungalow For Sale

Property Code: ALPR305

Nrs.6,75,00,000

Area 0-10-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Exclusive Property For Sale

Property Code: ALPR305

Nrs.5,10,00,000

Area 0-6-1-3 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Lavish Bungalow For Sale

Property Code: ALPR331

Nrs.12,50,00,000

Area 0-23-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat System House For Sale

Property Code: ALPR336

Nrs.3,85,00,000

Area 0-3-3-2 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Flat System House For Sale

Property Code: ALPR335

Nrs.7,00,00,000

Area 0-8-0-1 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Semi Flat System House For Sale

Property Code: ALPR333

Nrs.2,60,00,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Semi Flat System House

Property Code: ALPR329

Nrs.4,25,00,000

Area 0-6-0-0 Aana

Road Access Yes


 

 

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale

Property Code: ALPR328

Nrs.3,00,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale

Property Code: ALPR224

Nrs.3,11,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


🏢 Elegant Bungalows for Sale in Bhaisepati

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR324

Nrs.24,00,000

Area 0-3-2-3 Aana

Road Access Yes


⚜️ Machhegaun East South facing 20ft to 10ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price : 💸🔖 24 Lakh Per Anna (Slightly Negotiable)

#PropertyCode #ALPR324

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR325

Nrs.22,50,000

Area 0-6-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️ Machhegaun West North facing 20ft to 13ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price : 💸🔖 22 Lakh 50 Thousand Per Anna

#PropertyCode #ALPR325

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR324

Nrs.25,50,000

Area 0-3-2-0 / 0-4-0-2 Aana

Road Access Yes


⚜️ Machhegaun West North facing 20ft to 13ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price : 💸🔖 25 Lakh 50 Thousand Per Anna

#PropertyCode #ALPR324

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR324

Nrs.25,50,000

Area 0-4-1-2 Aana

Road Access Yes


⚜️ Machhegaun West North facing 20ft to 13ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price :💸🔖 25 Lakh 50 Thousand Per Anna (Slightly Negotiable)

#PropertyCode #ALPR324

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR323

Nrs.24,50,000

Area 1-0-0-0 Ropani

Road Access Yes


⚜️ Machhegaun East South facing 20ft to 13ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price :💸🔖 24 Lakh 50 Thousand Per Anna (Slightly Negotiable)

#PropertyCode #ALPR323

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale

Property Code: ALPR323

Nrs.24,50,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


⚜️  Machhegaun West North facing 20ft to 13ft road excess surrounded with nature, peaceful environment, fresh air and just few kilometers away from Kathmandu, Land for Sale at a very reasonable rate !!!!

Price💸🔖 24 Lakh 50 Thousand Per Anna

#PropertyCode #ALPR323

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale

Property Code: ALPR326

Nrs.2,50,00,000

Area 2 Anna 3 Paisa Aana

Road Access Yes


🏠 Bungalow House FOR SALE at Naikaap

Price :🔖💸 2 CR 50 L (Slightly Negotiable)

#PropertyCode #ALPR326

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Bhaisepati, Lalitpur

Property Code: ALPR316

Nrs.1,25,00,000

Area 6 Aana

Road Access Yes


⚜️भैँसीपाटीमा पुर्ब/ दक्षिण मोडहा भएको ६ आना क्षेत्रफल भएको टुक्रा जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 १ करोड २५ लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Baluwatar

Property Code: ALPJ312

Nrs.1,30,00,000

Area 43 Aana

Road Access Yes


⚜️बालुवाटारमा, पुर्ब/ दक्षिण मोडहा भएको ४३ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 १ करोड ३० लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Basundhara

Property Code: ALPJ311

Nrs.50,00,000

Area 4 Ropani

Road Access Yes


⚜️बसुन्धारामा, पुर्ब/ दक्षिण मोडहा भएको ४ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ५० लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Semi-Flat Sys. Bungalow FOR SALE at Dholahiti

Property Code: ALPR310

Nrs.4,60,00,000

Area 0-4-2-2 Aana

Road Access Yes


🏠ढोलाहिटि ललितपुरमा अवस्थित ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनेको आकर्षक सेमी फ्लाट बङ्गलो बिक्रिमा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड ६० लाख 

Learn More
Sell House
property-5
Semi Flat Sys. Bungalow FOR SALE at Dholahiti

Property Code: ALPR309

Nrs.4,00,00,000

Area 0-4-1-1 Aana

Road Access Yes


🏠ढोलाहिटी ललितपुरमा अवस्थित ४ आना १ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा बनेको आकर्षक सेमी फ्लाट सिस्टम बङ्गलो बिक्रिमा!!!

🔖💸मुल्य रु. ४ करोड 

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys. Semi Bungalow FOR SALE at Dholahiti

Property Code: ALPR308

Nrs.3,60,00,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


🏠ढोलाहिटी ललितपुरमा अवस्थित ३ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको आकर्षक सेमी बङ्गलो बिक्रिमा!!!

🔖💸मुल्य रु. ३ करोड ६० लाख 

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Muldol, Godawari

Property Code: ALPR307

Nrs.15,50,000

Area 0-10-3-2 Aana

Road Access Yes


⚜️गोदावरी, मुलडोलमा, दक्षिण/ उत्तर मोडहा भएको १० आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 १५ लाख ५० हजार प्रति आना

Learn More
Sell Apartment
property-5
3BHK Full-Furnished Flat FOR Sale at Sanepa

Property Code: ALPR299

Nrs.4,50,00,000

Area 1

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ३ बेड रूम Full-Furnished अपार्टमेन्टको फ्लाट बिक्रीमा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड ५० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Godamchaur

Property Code: ALPR297

Nrs.18,00,000

Area 3 to 5 Aana

Road Access Yes


🏛️गोदाम चौर ललितपुरमा ७ रोपनी क्षेत्रफलमा ३ आना देखि ५ आना सम्मको टुक्रा जग्गाहरु बिक्रिमा!!!

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House FOR SALE at Sunakothi, Lalitpur

Property Code: ALPR295

Nrs.3,80,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


🏛️सुनाकोठी ललितपुरमा अवस्थित ४ आना क्षेत्रफलमा बनेको आकर्षक बङ्गलो बिक्रिमा!!!

💸🔖मुल्य: रु. ३ करोड ८० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Ramkot

Property Code: ALPR293

Nrs.27,50,000

Area 9-8-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️रामकोट-०६, जयन्ती गाउँ, पुर्ब/ दक्षिण मोडहा भएको ९.५ रोपनी क्षेत्रफलमा ३.५/५ आना पाँच टुक्रा जग्गा बिक्रिमा !!!

 💸🔖 मुल्य : २७ लाख ५० हजार प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Ramkot

Property Code: ALPR292

Nrs.21,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️रामकोट-०६, कशारथोकमा, पुर्ब/ उत्तर मोडहा भएको ३.५/३.५ आना दुई टुक्रा जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 २१ लाख ५० हजार प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys. House FOR SALE at Bhangal, Budhanilkantha

Property Code: ALPN291

Nrs.2,10,00,000

Area 0-2-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️२ आना २ पैसामा बनेको तल्लो भंगाल, बुढानिलकण्ठमा १३ फिटे बाटो, दक्षिण मोडहा भएको साढे दुई (२.५) तल्ले फ्लाट सिस्टमको घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड १० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
For Sale : 1.5 Ropani Land Area at Khapaudi, Pokhara

Property Code: ALPR289

Nrs.13,00,000

Area 1.5 Ropani

Road Access Yes


⚜️ १.५ रोपनी पोखराको जग्गा बिक्रिमा !!!

🔖💸 मुल्य : रु १३ लाख प्रति आना 

Learn More
Sell Land
property-5
For Sale : 5 Ropani Land Area at Khapaudi, Pokhara

Property Code: ALPR288

Nrs.15,00,000

Area 5 Ropani

Road Access Yes


⚜️५ रोपनी पोखराको जग्गा बिक्रिमा 
मुल्य : रु १५ लाख प्रति आना 

Learn More
Sell Land
property-5
For Sale : 5 Ropani Land Area with House at Khapaudi, Pokhara

Property Code: ALPR287

Nrs.15,00,00,000

Area 15 Ropani

Road Access Yes


⚜️५ रोपनी पोखराको जग्गा घर सहित बिक्रिमा !!!

💸🔖​​​​​​​मुल्य : रु १५ करोड

Learn More
Sell House
property-5
New Bungalow House FOR SALE at Budhanilkantha

Property Code: ALPR286

Nrs.4,25,00,000

Area 3.5 Aana

Road Access Yes


⚜️बुढानिलकण्ठ मन्दिर नजिक कोलोनी भित्र ३.५ देखि ४.५ आना क्षेत्रफलमा बनेको नँया बङ्गलोहरु सुपथ मुल्येमा बिक्रीमा!!!

🔖💸 मुल्य : रु. ४ करोड २५ लाख देखि ४ करोड ७५ लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House FOR SALE at Jawalakhel

Property Code: ALPJ285

Nrs.4,50,00,000

Area 0-4-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️४ आना २ पैसामा बनेको जाउलाखेलमा १४ फिटे बाटो, उत्तर / पुर्ब मोडहा भएको साढे दुई (२.५) तल्ले बङ्गलो घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Semi Bungalow House FOR SALE at Thasikhel, Nakhipot

Property Code: ALPR281

Nrs.4,00,00,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३.७५ आनामा बनेको थसिखेल, नखिपोट, रिङ्ग रोडबाट नजिकै १६ फिटे बाटो भएको साढे तीन (३.५ ) तल्ले घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड

Learn More
Sell House
property-5
Beautiful Bungalow For Rent or Sale in Pulchowk, Shree Durbar Tole

Property Code: ALPJ280

Nrs.20,00,00,000

Area 1-2-2-0 Aana

Road Access Yes


🏚️१ रोपनी २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको पुल्चोक, श्रीदरवार टोलमा, दक्षिण मोडहा २० फिटे बाटो भएको बङ्गलो भाँडा तर्था बिक्रिमा !!!

 भाँडा :  ३ लाख प्रति महिना

बिक्रि : २० करोड

Learn More
Sell House
property-5
For Rent : Bungalow at Ramhiti, Ramnagar, Boudha

Property Code: ALP205

Nrs.2,00,000

Area 14 Aana

Road Access Yes


🏚️१४ आना क्षेत्रफलमा बनेको बङ्गलो भाँडामा

💸🔖 मुल्य: रु. २,००,०००/-

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys. House FOR SALE at Dhungedhara, Swayambhu

Property Code: ALPR279

Nrs.11,00,00,000

Area 19 Aana

Road Access Yes


🏠Flat Sys. House FOR SALE at Dhungedhara, Swayambhu

Selling price :🔖💸 11 Cr (Slightly Negotiable)

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House FOR SALE at Dhapasi, Tokha Road Bhatbhateni

Property Code: ALPR277

Nrs.2,50,00,000

Area 0-3-0-1 Aana

Road Access Yes


⚜️३ आना १ दाममा बनेको धापासी, टोखा रोड भाटभटेनी नजिकै २० फिटे बाटो भएको दुई (२) तल्ले बङ्गलो घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड ५० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Chandol

Property Code: ALPR276

Nrs.70,00,000

Area 11 Aana

Road Access Yes


⚜️चन्डोलमा ११ आना, पश्चिम् मोडहा भएको जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ७० लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys. House FOR SALE at Budhanilkantha, Kailash Colony

Property Code: ALPR275

Nrs.7,50,00,000

Area 0-7-1-0 Aana

Road Access Yes


⚜️७ आना १ पैसामा बनेको बुढानिलकण्ठ, कैलाश कोलोनी नजिकै १३ फिटे बाटो भएको चार (४) तल्ले फ्लाट सिस्टमको घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ७ करोड ५० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Dhumbarahi

Property Code: ALPR274

Nrs.70,00,000

Area 0-6-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️धुम्बाराहीमा पश्चिम् / उत्तर मोडहा भएको ६ आना जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ७० लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Champi

Property Code: ALPJ272

Nrs.9,00,000

Area 4 Ropani

Road Access Yes


⚜️गोदावरी न. पा. छम्पीमा ४ रोपनी जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ९ लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Champi

Property Code: ALPJ271

Nrs.10,00,000

Area 4 Ropani

Road Access Yes


⚜️गोदावरी न. पा. छम्पीमा ४ रोपनी जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 १० लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow For Sale at Gokul Awash, Bhaisepati

Property Code: ALPJ269

Nrs.3,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️गोकुल आवास, भैसीपाटीमा ३ आना २ पैसामा बनेको, १६ फिटे बाटो भएको साढे दुई तल्ले (२.५) बङ्गलो घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Centrally Located Two Commercial Building For Sale

Property Code: ALPR268

Nrs.19,00,00,000

Area 11A 2P 3D Aana

Road Access Yes


⚜️सुकेधारा रिङ्ग रोडमै (५ आना ३पैसा २ दाम) र (५ आना ३ पैसा) मा बनेको फ्लाट सिस्टमको कमर्सियल दुई वटा घर बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 १९ करोड

Learn More
Sell House
property-5
Trust For Sale at Gokul Awash

Property Code: ALPJ267

Nrs.60,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️गोकुल आवास, भैसीपाटिमा ३ आना २ पैसामा ट्र्स्ट सहित जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ६५ लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Bungmati

Property Code: ALPJ266

Nrs.33,00,000

Area 0-7-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️बुङ्गमतीमा ७ आना २ पैसा जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ३३ लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Bungmati

Property Code: ALPJ265

Nrs.33,00,000

Area 0-4-0-0.5 Aana

Road Access Yes


⚜️बुङ्गमतीमा ४ आना ०.५ दाम जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ३३ लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
House For Sale at Nakhudol-14, Kusanti

Property Code: ALPJ264

Nrs.4,10,00,000

Area 0-6-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️नखिडोल-१४, कुशन्तिमा ६ आना २ पैसामा बनेको, २० फिटे बाटो भएको साढे दुई तल्ले (२.५) घर बिक्रीमा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड १० लाख

Learn More
Sell House
property-5
House For Sale at Basundhara

Property Code: ALPR262

Nrs.30,50,00,000

Area 1-13-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️बसुन्धारा प्रहरी चौकी नजिक दक्षिण /पश्चिम् मोडहा भएको, २७ फिटे बाटोमा १ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गाको मुल्यमा घर र टहराहरु बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ३० करोड ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Panipokhari, Lazimpat

Property Code: ALPR259

Nrs.6,50,00,000

Area 6.7 Aana

Road Access Yes


⚜️पानीपोखरी, लाजिम्पाटमा ६.७ आनामा बनेको, १० फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ६ करोड ५० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Dhapakhel

Property Code: ALPJ260

Nrs.33,00,000

Area 0-4-3-2 Aana

Road Access Yes


⚜️सुमेरु हस्पिटल नजिक धापाखेलमा ४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ३३ लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Flat System House For Sale at Budhanilkantha-8, Sundar Basti, Bhangal

Property Code: ALPN261

Nrs.2,20,00,000

Area 0-3-1-0 Aana

Road Access Yes


⚜️बु.न.पा.-८, तल्लो भंगालमा ३ आना १पैसामा बनेको, १२ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड २० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Dhumbarahi, Chandol

Property Code: ALPJ258

Nrs.70,00,000

Area 0-8-3-0 Aana

Road Access Yes


⚜️धुम्बाराही, चन्डोलमा ८ आना ३ पैसा जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ७० लाख प्रति आना

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Tyanglaphat, Kritipur

Property Code: ALP256

Nrs.47,00,000

Area 0-8-1-0 Aana

Road Access Yes


⚜️ट्याङ्ला फाट, किर्तिपुरमा १३ फिटे बाटोमा ८ आना १ पैसा जग्गा बिक्रिमा !!!

मुल्य 💸🔖 ४७ लाख प्रति आना

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Sita Paila, Padma Colony

Property Code: ALP255

Nrs.2,60,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️सीता पाईला, पद्म कोलोनीमा ३ आना २ पैसामा बनेको, १३ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड ६० लाख

Learn More
Sell House
property-5
House For Sale at Sita Paila, Padma Colony

Property Code: ALP254

Nrs.2,10,00,000

Area 0-3-2-1 Aana

Road Access Yes


⚜️सीता पाईला, पद्म कोलोनीमा ३ आना २ पैसा १ दाममा बनेको, १३ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड १० लाख

Learn More
Sell House
property-5
House For Sale at Seti Pakha, Imadol

Property Code: ALP251

Nrs.2,35,00,000

Area 0-2-3-3 Aana

Road Access Yes


⚜️इमडोल, सेतीपाखामा २ आना ३ पैसा ३ दाममा बनेको, १३ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड ३५ लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Bafal-13

Property Code: ALP252

Nrs.4,70,00,000

Area 6.75 Aana

Road Access Yes


⚜️बाफल-१३ मा ६.७५ आनामा बनेको, १० फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

 🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड ७० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Dhapakhel, Lalitpur

Property Code: ALP250

Nrs.3,10,00,000

Area 0-5-2-1 Aana

Road Access Yes


⚜️धापाखेल, ललितपुरमा ५आना २ पैसा १दाममा बनेको, २० फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

 🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड १० लाख

Learn More
Sell House
property-5
House For Sale at Harisiddhi, Lalitpur

Property Code: ALP237

Nrs.2,70,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आनामा बनेको हरिसिध्हि, ललितपुरमा, २० फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

 🔖💸 मुल्य रु. २ करोड ७० लाख

Learn More
SOLD OUT!
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Basundhara, Near Ishan Hospital

Property Code: ALP249

Nrs.3,25,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आनामा बनेको इशान हस्पिटल नजिक बसुन्धारामा, १२ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड २५ लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Planning Land For Sale at GodamChaur, Mulpani

Property Code: ALP248

Nrs.16,00,000

Area 3 to 9 Aana

Road Access Yes


Planning Land For Sale at GodamChaur, Mulpani

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at GodamChaur, Mulpani

Property Code: ALP247

Nrs.15,50,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


3 Anna Land For Sale at GodamChaur, Mulpani

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Godamchaur, Mulpani

Property Code: ALP246

Nrs.15,50,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


5 Anna land For Sale at GodamChaur, Mulpani

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Saibu, Nakkhu

Property Code: ALP245

Nrs.47,00,000

Area 0-5-1-0 Aana

Road Access Yes


5 anna 1 paisa Land For Sale at Saibu, Nakkhu

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Saibu, Nakkhu

Property Code: ALP244

Nrs.47,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


3 Anna Land For Sale at Saibu, Nakkhu

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Saibu, Bhaisepati

Property Code: ALP243

Nrs.47,00,000

Area 0-3-3-0 Aana

Road Access Yes


3 Anna 3 Paisa  Land For Sale at Saibu, Nakhu 

Learn More
Sell House
property-5
 Bungalow House For Sale at Fulbari Marg, Nakhu

Property Code: ALP242

Nrs.2,50,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आना २ पैसामा बनेको नख्खु, फुल्बरी मार्गमा, १० फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
 Bungalow House For Sale at shree Tole, Nakhu

Property Code: ALP241

Nrs.3,80,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️3आना 2पैसामा बनेको नख्खु, मन्जु श्री टोलमा, १३ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

 🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड ८० लाख

Learn More
Sell House
property-5
 Bungalow House For Sale at Saibu, Bhaisepati

Property Code: ALP240

Nrs.3,80,00,000

Area 0-4-1-3 Aana

Road Access Yes


⚜️४आना १पैसा ३दाममा बनेको नख्खु, सैन्बुमा, १३ फिटे ढलान बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड ८० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Machhegaun, Kirtipur

Property Code: ALP236

Nrs.17,00,000

Area 0-7-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️चम्पा देवी , टुसाल-४, मच्छेगाउँ किर्तिपुमा उत्तर/पुर्ब मोडहा भएको, १३ फिटे बाटोमा ७ आना २ पैसा जग्गा बिक्रिमा मुल्य

💸🔖आनाको १७ लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Karyebinayak, Bhaisepati

Property Code: ALP224

Nrs.3,11,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आना २पैसामा बनेको भैंसीपाटी, कार्यविनायकमा, २० फिटे ढलान बाटो भएको साढे दुई (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

 

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Jhaukhel, Bhaktapur

Property Code: ALP234

Nrs.16,50,000

Area 0-6-0-0 Aana

Road Access Yes


6 Anna Land For Sale at Jhaukhel, Bhaktapur

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Bugamati

Property Code: ALP233

Nrs.25,00,000

Area 0-6-2-3 Aana

Road Access Yes


6 anna 2 paisa 3 daam Land For Sale at Bungmati

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Budhanilkantha

Property Code: ALP232

Nrs.48,00,000

Area 19 Aana

Road Access Yes


19 Annna Land For Sale at Budhanilkantha

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Budhanilkantha

Property Code: ALP231

Nrs.36,00,000

Area 34 Aana

Road Access No


34 Anna Land For Sale at Budhanilkantha

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Budhanikantha

Property Code: ALP230

Nrs.38,00,000

Area 2-0-0-0 Aana

Road Access Yes


2 Ropani Land For Sale at Budhanilkantha

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Sita Pakha, Hattiban

Property Code: ALP229

Nrs.40,00,000

Area 0-5-3-0 Aana

Road Access Yes


5 Anna 3 Paisa land For Sale at Sita Pakha, Hattiban

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys.Commercial House For Sale at Kapan Aakashedhara, KTM

Property Code: ALP228

Nrs.3,20,00,000

Area 3.5 Aana

Road Access No


⚜️३आना २ पैसामा बनेको कपन आकाशेधारा, काठमाडौंमा, २६ फिटे पिच बाटो भएको तिन (३) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड २० लाख  

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Godar Gaun, Kuleshwor

Property Code: ALP227

Nrs.80,00,000

Area 0-8-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️गोदार गाउँ, कुलेश्वोरमा उत्तर मोडहा भएको, १६ फिटे बाटोमा ८ आना जग्गा बिक्रिमा मुल्य

💸🔖आनाको ८० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Gwarko

Property Code: ALP226

Nrs.50,00,000

Area 0-6-0-1 Aana

Road Access Yes


⚜️नमस्ते पेट्रोल पम्प ग्वार्को नजिक दक्षिण/ पश्चिम् मोडहा भएको, १६/१० फिटे बाटोमा ६ आना १ दाम जग्गा बिक्रिमा मुल्य

 💸🔖आनाको ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Flat Sys. House For Sale at Kapan pyutar, KTM

Property Code: ALP223

Nrs.2,00,00,000

Area 0-3-1-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आना १पैसामा बनेको कपन प्युटार काठमाडौंमा, १३ फिटे ढलान बाटो भएको साढे दुई (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. २ करोड

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Sitapaila, KTM

Property Code: ALP221

Nrs.5,50,00,000

Area 0-7-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️७आनामा बनेको सीतापाइला काठमाडौंमा, १३ फिटे बाटो भएको साढे दुई (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ५ करोड ५० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Dhobighat

Property Code: ALP220

Nrs.42,00,000

Area 21.5 Aana

Road Access Yes


21.5 anna Land For Sale at Dhobighat 

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Chapagaun

Property Code: ALP219

Nrs.25,00,000

Area 3.5 to 5.5 Aana

Road Access Yes


⚜️गोदावरी -०९, चापागाउँ ललितपुरमा ,सातदोबाटोबाट ६.५ कि.मी माथि २० फिटे पिच बाटोमा ४२ रोपनी प्लटिङ्गको टुक्रा जग्गाहरु बिक्रिमा मुल्य

💸🔖आनाको २५लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Ramilo Dandha, Tokha

Property Code: APL218

Nrs.26,50,000

Area 0-4-0-3 Aana

Road Access Yes


⚜️बालाजु बसपार्कबाट उत्तर तर्फ ५ कि.मि माथि रमाइलो डाँडा, टोखा-०९ काठमाडौंमा पुर्ब/ दक्षिण मोडहा भएको, १३ फिटे बाटोमा ४ आना ३ दाम जग्गा बिक्रिमा मुल्य 💸🔖आनाको २६.५ लाख 

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Santaneshwor

Property Code: APL216

Nrs.23,00,000

Area 0-4-1-0 Aana

Road Access Yes


⚜️ठेचोबाट १.३ कि.मी माथि सन्तानेश्वोर महादेव मन्दिर नजिक पश्चिम् मोडहा भएको, १६ फिटे ढलान बाटोमा ४आना १ पैसा जग्गा बिक्रिमा

मुल्य 💸🔖आनाको २३लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Dhapakhel, Lalitpur

Property Code: ALP214

Nrs.22,00,000

Area 0-10-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️सुमेरु हस्पिटल धापाखेलबाट २ कि.मी माथिमा दक्षिण मोडहा भएको, २६ फिटे बाटोमा १०.५आना जग्गा बिक्रिमा मुल्य

💸🔖आनाको २२लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Jaranku, Kavrasthali

Property Code: ALP213

Nrs.24,00,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️बालाजु बाइपासबाट ५ कि.मि भित्र काभ्रस्थलीमा पुर्ब र पश्चिम् मोडहा भएको, २०/१३ फिटे बाटोमा ५ आना जग्गा बिक्रिमा मुल्य 💸🔖आनाको २४ लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Phutung

Property Code: ALP211

Nrs.20,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️फुटुङ्ग स्कुल नजिक, पुर्ब मोडहा भएको, १३ फिटे बाटोमा ४आना जग्गा बिक्रिमा मुल्य 💸🔖आनाको २० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale at Aakashedhara, Kapan

Property Code: ALP207

Nrs.27,00,000

Area 0-3-0-2 Aana

Road Access Yes


⚜️कपन आकाशेधारा Organic Farm House नजिक, पश्चिम् /दक्षिण मोडहा भएको, १० फिटे बाटोमा ३आना  २  दाम जग्गा बिक्रिमा मुल्य 💸🔖आनाको २७ लाख

Learn More
Sell House
property-5
🏠Flat Sys.House FOR SALE at Tokha-03, Bhutkhel, KTM

Property Code: ALP207

Nrs.2,90,00,000

Area 0-4-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️४ आनामा बनेको टोखा-०३,भुत्खेल, हार्मोनी कोलोनी नजिकै २० फिटे बाटो भएको साढे दुई (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

💸 मुल्य रु. २ करोड ९० लाख

Learn More
Sell Land
property-5
33.6 Anna Land situated near Krishna Mandir, Budhanilkantha FOR SALE at reasonable price.

Property Code: ALP204

Nrs.28,00,000

Area 33.6 Aana

Road Access Yes


👍 Nature & City multi million dollar View 33.6 Anna Land situated near Krishna Mandir, Budhanilkantha FOR SALE at reasonable price.

💸Price: 28 Lakh per Anna

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Basundhara, Near Ishan Hospital

Property Code: ALPJ239

Nrs.3,35,00,000

Area 0-3-2-0 Aana

Road Access Yes


⚜️३आना २ पैसामा बनेको इशान हस्पिटल नजिक बसुन्धारामा, १२ फिटे बाटो भएको साढे (२.५) तल्ले घर बिक्रीमा

🔖💸 मुल्य रु. ३ करोड ५० लाख

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow House For Sale at Baneshwor

Property Code: ALPR306

Nrs.5,25,00,000

Area 4 Aana

Road Access Yes


V. S Niketan School नजिक १४ फिटे बाटो, उत्तर /पश्चिम् मोडा भएको  ४आनामा बनेको साढे दुई (२.५) तल्ले  घर बिक्रीमा
 मुल्य रु. ५ करोड २५ लाख 

Learn More
Sell House
property-5
For Sale: Bungalow at Taulung-02, Budhanilkantha

Property Code: ALP188

Nrs.3,90,00,000

Area 0-7-3-0 Aana

Road Access Yes


For Sale: Bungalow at Taulung-02,Budhanilkantha
Selling price : 3Cr 90 lakh (Negotiable)

Learn More
Sell House
property-5
For Sale: Bungalow at Sita Paila, Sita Homes

Property Code: ALP184

Nrs.5,50,00,000

Area 7 Aana

Road Access Yes


For Sale: Bungalow at Sita Paila, Sita Homes
Selling price :  5Cr 50 lakh (Negotiable)

Learn More
Sell House
property-5
For Sale: Bungalow at Rudreshwor, Budhanilkantha

Property Code: ALP197

Nrs.6,75,00,000

Area 0-6-3-0 Aana

Road Access Yes


For Sale: Bungalow at Rudreshwor,Budhanilkantha 
Selling price :  6Cr 75 lakh (Negotiable)

Learn More
Sell House
property-5
For Sale Bungalow at Basundhara

Property Code: ALP195

Nrs.3,60,00,000

Area 4 Aana

Road Access Yes


For Sale: Bungalow at Basundhara
Selling price :  3Cr 60 lakh (Negotiable)

Learn More
Sell Land
property-5
सस्तो जग्गा बिक्रिमा Nrs.45,00,000

Area 3.2/4 Aana

Road Access Yes


३ आना २ पैसा र ४ आना घडेरी नापी कार्यलय नजिकै कलंकीमा १०/१२ फिटे बाटोमा, पुर्ब/ उत्तर मोडहा भएको सस्तो जग्गा बिक्रिमा 

Learn More
Sell House
property-5
Bungalow On Sale at Boudha Nrs.5,50,00,000

Area 0-5-3-3 Ropani

Road Access Yes


Bungalow On Sale at Boudha Kathmandu Nepal
 

Learn More
Sell House
property-5
House On Sale at Chobar Nrs.2,55,00,000

Area 4 Aana

Road Access Yes


Best Exclusive Price House On Sale at Chobar Kathmandu Nepal

Learn More
Sell House
property-5
House On Sale Nrs.4,75,00,000

Area 6 Aana

Road Access Yes


HouseOnSale at Budhanilkantha Deubachowk Semifurnished
Kathmandu Nepal

Learn More
Sell Land
property-5
Land For Sale 51 Anna Nrs.28,05,00,000

Area 51 Aana

Road Access Yes


Land For Sale 51 Anna
Kathmandu Nepal

Learn More
Sell House
property-5
Fully Furnish House Nrs.3,80,00,000

Area 4.2 Aana

Road Access Yes


Sale Flat system house Kathmandu Lalitpur Bhaktapur
Fully Furnish House for Sale at Gwarko Lalitpur

Learn More
Sell House
property-5
Flat System House Gwarko Nrs.5,50,00,000

Area 5.2 Aana

Road Access Yes


Sale Flat System House Gwarko Kathmandu
Semi Furnish House Gwarko

Learn More
Sell House
property-5
घर बिक्रिमा

Property Code: ALP194

Nrs.2,80,00,000

Area 0-3-0-2 Ropani

Road Access Yes


तल्लो भंगाल, बुढानिलकण्ठ-८ Big Mart नजिकमा उत्तर मोडहा भएको, १३ फिटे बाटोमा ३ आना २ दाम क्षेत्रफलमा बनेको घर बिक्रिमा 
मुल्य रु २ करोड  ८० लाख 

Learn More
Sell House
property-5
Brand New Flat Sys. House For Sale

Property Code: #ALP225

Nrs.2,60,00,000

Area 0-3-2-3 Ropani

Road Access Yes


३आना २पैसा ३दाममा बनेको टीकाथली, मोती चोकमा, ३०० मी भित्र साढे दुई (२.५) तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा

Learn More
Sell House
property-5
For Sale Bungalow

Property Code: ALP206

Nrs.13,50,00,000

Area 18 Aana