Apartment

Filter

Property Type 1Property Type 2

Location
Property

Sell Apartment
property-5
𝟮𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR536

Nrs.1,60,00,000

Area 2bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
𝟮 𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR537

Nrs.1,50,00,000

Area 2bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent Apartment
property-5
𝟯 𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR538

Nrs.2,00,00,000

Area 3 bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
3BHK APARTMENT FOR RENTAL AT CLASSIC TOWER

Property Code: #ALPR496

Nrs.80,000

Area 1250 sq feet

Road Access Yes


Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Apartment for Rental at Sanepa

Property Code: #ALPR481

Nrs.2,10,000

Area 120 Square Meter

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
Apartments for Sale at Balkumari Lalitpur Nrs.2,00,00,000

Area 1348 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
काठमाडौँको सितापाइला हाईट, कम्फर्ट हाउजिङमा 2 BHK Fully Furnished अपार्टमेन्ट तुरुन्त बिक्रीमा Nrs.1,65,00,000

Area 1100 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
4BHK APARTMENT FOR SALE AT NAKHU

Property Code: ALPR418

Nrs.1,89,00,000

Area 1364 sq ft Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Sell Apartment
property-5
4BHK APARTMENT FOR SALE IN KULESHWOR KATHMANDU Nrs.1,75,00,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent Apartment
property-5
The Beautiful Fully Furnished Apartment

Property Code: ALPR384

Nrs.80,000

Area 3BHK Aana

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment FOR RENT at Hattiban at 80 Thousand per month

 

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR380

Nrs.2,50,00,000

Area 1370 Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Hattiban

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR379

Nrs.1,65,00,000

Area 1195 Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Dhapakhel 

Learn More
Sell Apartment
property-5
Semi or Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Sitapaila

Property Code: ALPR376

Nrs.3,35,00,000

Area 1322 Sq Ft Square Feet

Road Access Yes


Semi or Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Sitapaila

Learn More
Rent Apartment
property-5
Apartment 3BHk flat living at sitapaila

Property Code: ALPR371

Nrs.60,000

Area 22ft. Square Feet

Road Access Yes


For Rent: Apartment 3BHk flat living at Sitapaila

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale

Property Code: ALPR372

Nrs.2,15,00,000

Area 1256.9 Sq Ft Square Feet

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment For Sale at Sitapaila

Learn More
Sell Apartment
property-5
Fully Furnished 3BHK Apartment for sale

Property Code: ALPR372

Nrs.2,15,00,000

Area 22ft. Square Meter

Road Access Yes


For Sale: Apartment 3BHk flat living at Sitapaila

Learn More
Sell Apartment
property-5
3BHK Full-Furnished Flat FOR Sale at Sanepa

Property Code: ALPR299

Nrs.4,50,00,000

Area 1

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ३ बेड रूम Full-Furnished अपार्टमेन्टको फ्लाट बिक्रीमा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ४ करोड ५० लाख

Learn More
Rent Apartment
property-5
4BHK Full-Furnished Flat FOR RENT at Sanepa

Property Code: ALPR300

Nrs.1,95,000

Area 1 Square Feet

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ४ बेड रूम Full-Furnished अपाट्मेन्टको फ्लाट भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. १.९५ लाख प्रति महिना

Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Apartment Full-Furnished Flat FOR RENT at Sanepa

Property Code: ALPR298

Nrs.1,50,000

Area 1732 Square Feet

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ३ बेड रूम Full-Furnished अपर्मेंटको फ्लाट भाँडामा !!!

🔖💸 मुल्य रु. १ लाख ५० हजार प्रति महिना

Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Luxury Apartment is Available for Rent at Classic Tower Hattiban, Dhapakhel

Property Code: ALPR273

Nrs.80,000

Area 12 Ropani

Road Access Yes


क्लासिक अपार्टमेन्ट टावर  हत्तिबनमा 3BHK Flat For Rent

🔖💸 प्रति महिना र. ८०,०००/- 

Learn More
SOLD OUT!
Sell Apartment
property-5
3 Bungalow at Budanilkantha Nrs.6,25,00,000

Area 7 Aana

Road Access Yes


PRICE: 6Crore 25Lakhs (7anna)
5Crore 75Lakhs (6Anna 1Paisa)       

Learn More
SOLD OUT!
Sell Apartment
property-5
2021 Build Bunglow style house Nrs.2,55,00,000

Area 3.2 Aana

Road Access Yes


Bedroom

Kitchen & dinning 

Learn More
Sell Apartment
property-5
Bungalow at Nayabazar Nrs.85,00,000

Area 0-7-3-0 Ropani

Road Access Yes


Built Year: 2019 
Bedroom: 13 (1 Attached T/B)
Floor: 4
Parking: 2 Car

Learn More
Sell Apartment
property-5
Newly Constructed Property Nrs.6,50,00,000

Area 0-7-1-0.0 Ropani

Road Access Yes


 Bungalow Details: 
 Built Year: 2021
 Floors: 4

Learn More
Show Filter

@Copyright 2021, Aceland Properties Nepal. License Number: 259512-077-078

Coded with by KTMRush

EMI Calculator

Calculate your EMI here