Rent

Filter

Property Type 1Property Type 2

Location
Property

Rent House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗡𝗧: 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝟱 𝗔𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗧 𝗠𝗜𝗗 𝗕𝗔𝗡𝗘𝗦𝗛𝗪𝗢𝗥 𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗡𝗬

Property Code: #ALPK535

Nrs.1,20,000

Area 0-5-0-0 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent Apartment
property-5
𝟯 𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗧𝗔𝗣𝗔𝗜𝗟𝗔

Property Code: #ALPR538

Nrs.2,00,00,000

Area 3 bhk Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗡𝗧 ATTRACTIVE 5 BHK BUNGALOW AT BHAISEPATI

Property Code: : #ALPR545

Nrs.2,50,000

Area 2 ropani Ropani

Road Access Yes


Learn More
Rent Office Space
property-5
𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗧 𝗞𝗨𝗟𝗘𝗦𝗪𝗢𝗥

Property Code: #ALPR544

Nrs.50,000

Area 1000 sq feet Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
2BHK APARTMENT FOR RENTAL AT SANEPA

Property Code: #ALPR515

Nrs.1,15,000

Area 2bhk

Road Access Yes


🚥 Convenient Road inside Apartment

🏞 Best for Peaceful Living Standards (bit always from pollution & Husselbussel of City)

🕊 Nature & Peaceful Area

🏡 Ideal for Your Dream Home

🏛 Community Hall

⛲️ School / College/ Hospital /Grocery / Shopping Marts All Nearby

➢ Peaceful Residential Area

➢ Developed Area

♻️ 2-month Rent advance for Rental

Learn More
Rent House
property-5
𝟯𝗕𝗛𝗞 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗧 𝗝𝗛𝗔𝗠𝗦𝗜𝗞𝗛𝗘𝗟

Property Code: #ALPR497

Nrs.50,000

Area 1348 Square Meter

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
𝟮𝗕𝗛𝗞 𝗙𝗟𝗔𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗧 𝗕𝗔𝗟𝗞𝗛𝗨

Property Code: #ALPR485

Nrs.27,000

Area 0-3-2-0 Square Meter

Road Access Yes


Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Apartment for Rental at Sanepa

Property Code: #ALPR481

Nrs.2,10,000

Area 120 Square Meter

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
FOR RENT Bungalow at RAVIBHAWAN, Kathmandu

Property Code: #ALPR440

Nrs.1,25,000

Area 0-5-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent Office Space
property-5
पुरानो बानेश्वर हाइटमा नयाँ ब्यवसायिक भवनमा अफिसको लागी ठाउँहरु भाडामा

Property Code: #ALPR437

Nrs.4,21,000

Area 3-0-0-0 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
Bungalow House For Rent at Sanepa, Lalitpur

Property Code: #ALPR351

Nrs.80,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
Rent Bungalow at Colony in Chovar, Kirtipur

Property Code: #ALPR435

Nrs.50,000

Area 0-7-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
FOR RENT Beautiful House in Dholahiti Nrs.1,25,000

Area 0-10-1-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Building Space For Rent At Sukedhara.

Property Code: ALPR337

Nrs.1,60,000

Area 2nd Floor: 2500 Sq. Ft / 3rd Foor: 2500 Sq. Ft / 4th floor 2500 Sq.Ft / Top Floor: 2100 Sq Ft Aana

Road Access Yes


Commercial Building Space For Rent At Sukedhara, Kathmandu Ideal for NGOs, INGOs, Corporate Offices, Finance Companies, IT Companies as well as Restaurant and Lounge on the terrace. With a modern amenities suitable for business organizations, place has ample basement and front parking.

Learn More
Rent Apartment
property-5
The Beautiful Fully Furnished Apartment

Property Code: ALPR384

Nrs.80,000

Area 3BHK Aana

Road Access Yes


Fully Furnished 3BHK Apartment FOR RENT at Hattiban at 80 Thousand per month

 

Learn More
Rent House
property-5
3-4 BHK Duplex Flat 3rd & 4th Floor For Rent

Property Code: ALPR378

Nrs.1,00,000

Area 1418 Square Feet

Road Access Yes


3-4 BHK Duplex Flat 3rd & 4th Floor For Rent at Kuleshwor at Nrs 1Lakhs Fully Furnished / Semi Furnished Nrs 75,000 (Fixed Price )

🏢 Non-Furnished 3 Rooms for Office on 1st floor for Nrs 50,000

Learn More
Rent House
property-5
Semi Furnished 5 BHK Bungalow For Rental at Bansbari

Property Code: ALPR374

Nrs.3,00,000

Area 18 Aana

Road Access Yes


Semi Furnished 5 BHK Bungalow For Rental at Bansbari at 3 Lakhs

 

Learn More
Rent Apartment
property-5
Apartment 3BHk flat living at sitapaila

Property Code: ALPR371

Nrs.60,000

Area 22ft. Square Feet

Road Access Yes


For Rent: Apartment 3BHk flat living at Sitapaila

Learn More
SOLD OUT!
Rent House
property-5
Bungalow For Rent

Property Code: ALPR351

Nrs.75,000

Area 0-3-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
Building For Rent

Property Code: ALPJ342

Nrs.110

Area 0-24-0-0 Aana

Road Access Yes


Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Building Space For Rent

Property Code: ALPR336

Nrs.1,60,000

Area 2500 Square Feet

Road Access Yes


Learn More
Rent House
property-5
Flat Sys. House FOR RENT at Chundevi, Maharajgunj

Property Code: ALPR320

Nrs.2,50,000

Area 9 Aana

Road Access Yes


⚜️चुनदेवी, माहाराजगंजमा २० फिटे बाटो, पुर्ब मोडहा ५ वटा बेड रूम भएको ९ आनामा बनेको घर भाँडामा!!!

🔖💸भाँडा मुल्य रु. २.५ लाख प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
Commercial property is full of upgrades in a hotel-like setup and is available for rent

Property Code: ALPR319

Nrs.0

Area 24 Aana

Road Access Yes


रिङ्गरोड बाट ९००सय मिटर बाहिर सातदोबाटो -चापागाउ रोड । जग्गा को क्षेत्रफल २४ आना जग्गामा तिनवटा घर दसवटा बेडरोम सबैमा यटेज बाथर‍ोम। एउटा घर साडे दुईतला ,दुईटा घर दुई / दुई तलाको एउटा ठूलो सिटिङ रोम । तिनवटा किचन। एउटा स्टाफ बाथरोम ।सातौ वटा बेडरोममा A/C घरको सुबिधा भएको ,घरको दुबैतिर बाटो,दक्षिणमा १४ फुटको बाट‍ो ,पस्चिममा २५ फुटको बाटो पुरै घरमा फुल फर्निसिङ समेत भएको र थ्रीफेज पावर भएको सुबिधा भएको अनि ईन्टरनेट ,इन्भटर समेत भएको सुबिधा भएको अनि सान्त वातावरण ,टिभी केबुल, पानीको सुबिधा भएको लगायत सुबिधा सम्पन्न घर भाडामा !!!

Learn More
Rent House
property-5
1BHK Flat FOR RENT at Lazimpat

Property Code: ALPR317

Nrs.40,000

Area 0

Road Access Yes


🔱लाजिम्पाटमा १ वटा बेड रूम भएको पार्किङ सुबिधा सहितको फ्लाट भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ४० हजार प्रति महिना

Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Space Available on 1st Floor FOR RENT in Bhanimandal, Lalitpur

Property Code: ALPJ315

Nrs.80,000

Area 0

Road Access Yes


⚜️भनिमन्डल, ललितपुर मेन रोड संगैको भवनमा पुर्ब मोडा भएको कमर्सियल प्रयोजनको लागि १२५० वर्ग फिट भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ८०,०००/- प्रति महिना

Learn More
SOLD OUT!
Rent House
property-5
Bungalow FOR RENT at Sanepa, Lalitpur

Property Code: ALPJ314

Nrs.3,00,000

Area 0-10-0-1 Aana

Road Access Yes


⚜️सानेपा रिङ्ग रोड नजिक १८ फिटे बाटो, पश्चिम् मोडहामा ९ वटा बेड रूम भएको घर भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ३ लाख प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
2BHK Full-Furnished Flat FOR RENT at Bhanimandal, Lalitpur

Property Code: ALPJ313

Nrs.50,000

Area 0

Road Access Yes


⚜️भनिमन्डल, ललितपुरमा २० फिटे बाटो,उत्तर मोडहामा २ वटा बेड रूम भएको Full-Furnished दुई वटा फ्लाट भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ४५ हजार प्रती महिना (भुँई तल्ला)

🔖💸 मुल्य रु. ५० हजार प्रती महिना (पहिलो तल्ला)

Learn More
Rent Apartment
property-5
4BHK Full-Furnished Flat FOR RENT at Sanepa

Property Code: ALPR300

Nrs.1,95,000

Area 1 Square Feet

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ४ बेड रूम Full-Furnished अपाट्मेन्टको फ्लाट भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. १.९५ लाख प्रति महिना

Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Space Available on Ground Floor FOR RENT in Thapathali

Property Code: ALPJ304

Nrs.110

Area 2330 Square Feet

Road Access Yes


⚜️ थापाथाली मेन रोड संगैको भवनमा पश्चिम् उत्तर मोडा भएको कमर्सियल प्रयोजनको लागि भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ११० प्रति वर्ग फिट

Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Space Available on 3rd Floor FOR RENT in Thapathali

Property Code: ALPJ303

Nrs.110

Area 1400 Square Feet

Road Access Yes


⚜️थापाथाली मेन रोड संगैको भवनमा पुर्ब दक्षिण मोडा भएको कमर्सियल प्रयोजनको लागि भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ११० प्रति वर्ग फिट

Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Space Available on Ground Floor FOR RENT in Thapathali

Property Code: ALPJ302

Nrs.110

Area 18000 Square Feet

Road Access Yes


⚜️थापाथाली मेन रोड संगैको भवनमा दक्षिण मोडा भएको कमर्सियल प्रयोजनको लागि भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. ११० देखि १७० प्रति वर्ग फिट

Learn More
Rent Office Space
property-5
Commercial Space Available on Ground Floor FOR RENT in Thapathali

Property Code: ALPJ301

Nrs.170

Area 4100 Square Feet

Road Access Yes


⚜️थापाथाली मेन रोड संगैको भवनमा दक्षिण पश्चिम् मोडा भएको कमर्सियल प्रयोजनको लागि भाँडामा!!!

🔖💸 मुल्य रु. १७० प्रति वर्ग फिट

Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Apartment Full-Furnished Flat FOR RENT at Sanepa

Property Code: ALPR298

Nrs.1,50,000

Area 1732 Square Feet

Road Access Yes


⚜️सानेपामा २० फिटे बाटो आकर्षक सुबिधा भएको ३ बेड रूम Full-Furnished अपर्मेंटको फ्लाट भाँडामा !!!

🔖💸 मुल्य रु. १ लाख ५० हजार प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
Flat Sys. House FOR RENT at Jawalakhel

Property Code: ALPJ296

Nrs.8,50,000

Area 0-6-0-0 Aana

Road Access Yes


⚜️जाउलाखेलमा ६ आना क्षेत्रफलमा बनेको,२७ फिटे बाटो, पुर्ब / दक्षिण मोडहा भएको पुरै घर भाँडामा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ८ लाख ५० हजार प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
3BHK Flat FOR RENT at Jawalakhel

Property Code: ALPJ282

Nrs.60,000

Area 9 Aana

Road Access Yes


⚜️जाउलाखेलमा २०/१४ फिटे बाटो, पुर्ब / दक्षिण मोडहा भएको घर दुई फ्लाट भाँडामा !!!

🔖💸 मुल्य रु. ६० हजार प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
Beautiful Semi Furnished Bungalow For Rent in Sanepa

Property Code: ALPJ283

Nrs.4,00,000

Area 2 Aana

Road Access Yes


🏚️ २ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको सानेपामा, पुर्ब /दक्षिण मोडहा २० फिटे बाटो भएको बङ्गलो भाँडामा !!!

💸🔖  ४ लाख प्रति महिना 

Learn More
Rent Land
property-5
For Rent : 3 Anna Land Area at Sanepa, near Ring Road

Property Code: ALPJ284

Nrs.35,000

Area 3 Aana

Road Access Yes


🏚️ ३ आना क्षेत्रफल रहेको जग्गा भाँडामा

💸🔖 मुल्य: रु. ३५,ooo/- प्रति महिना

Learn More
Rent House
property-5
Beautiful Bungalow For Rent or Sale in Pulchowk, Shree Durbar Tole

Property Code: ALPJ280

Nrs.3,00,000

Area 1-2-2-0 Aana

Road Access Yes


१ रोपनी २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको पुल्चोक, श्रीदरवार टोलमा, दक्षिण मोडहा २० फिटे बाटो भएको बङ्गलो भाँडा तर्था बिक्रिमा !!!

भाँडा : ३ लाख प्रति महिना

बिक्रि : २० करोड  

Learn More
Rent Land
property-5
For Rent Land with Tahara

Property Code: ALPJ278

Nrs.1,20,000

Area 0-10-2-3 Aana

Road Access Yes


१० आना २ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा बनेको टहरा सहित जग्गा भाँडामा

💸🔖 मुल्य: रु. १,२०,ooo/-

Learn More
Rent Apartment
property-5
3BHK Luxury Apartment is Available for Rent at Classic Tower Hattiban, Dhapakhel

Property Code: ALPR273

Nrs.80,000

Area 12 Ropani

Road Access Yes


क्लासिक अपार्टमेन्ट टावर  हत्तिबनमा 3BHK Flat For Rent

🔖💸 प्रति महिना र. ८०,०००/- 

Learn More
Rent House
property-5
For Rent : Bungalow at Budhanilkantha

Property Code: ALPR270

Nrs.2,25,000

Area 1-2-0-0 Aana

Road Access Yes


१ रोपनी २ आनामा बनेको बुढानिलकण्ठमा बंगलो भाँडामा

💸🔖 मुल्य: रु. २,२५,ooo/- प्रति महिना 

Learn More
Rent House
property-5
Brand New House, Flat For Rent at Kalanki, Master Marg

Property Code: ALPR263

Nrs.50,000

Area 0-6-1-0 Aana

Road Access Yes


६ आना १ पैसामा बनेको मकालु पेट्रोल पम्प नजिक, कलंकीमा फ्लाटहरु भाँडामा

150 m from Main Road

Learn More
Rent House
property-5
🏚️For Rent : Bungalow at Thadodhunga, Sanepa 100 m from inside ring Road

Property Code: ALP258

Nrs.1,80,000

Area 10 Aana

Road Access Yes


🔖💸Rent per Month : 1,80,000/- (Negotiable)

१० आनामा बनेको सानेपामा बंगलो भाँडामा💸🔖 मुल्य: रु. १,८०,ooo

Learn More
Rent House
property-5
For Rent : Bungalow at Kriti Colony, Chovar Nrs.50,000

Area 6 Aana

Road Access Yes


For Rent : Bungalow at Kriti Colony, Chovar 
4.5 km from outside ring Road

Learn More
Rent House
property-5
For Rent : Bungalow at Kriti Colony, Chovar Nrs.50,000

Area 6 Aana

Road Access Yes


4.5 km from outside ring Road 
Rent per Month : 50,000/-

Learn More
Rent House
property-5
FOR RENT - 2 FLAT FOR OFFICE

Property Code: ALP173

Nrs.1,25,000

Area 0-8-2-0 Ropani

Road Access Yes


Price:  2Lakh 50 Thousand (For Two Floor)
Price: 1Lakh 25 Thousand ( For one Floor) 

Learn More
Rent House
property-5
Triple-buildings property Nrs.5,00,000

Area 24 Anna

Road Access Yes


This commercial property is full of upgrades in a hotel-like setup and is available for rent.
निम्न सुबिधा भएको घर 
रिङ्गरोड  बाट ९००सय मिटर बाहिर सातदोबाटो -चापागाउ रोड । जग्गा को क्षेत्रफल २४  आना जग्गामा तिनवटा घर दसवटा बेडरोम सबैमा यटेज बाथर‍ोम। एउटा घर साडे दुईतला ,दुईटा घर दुई / दुई तलाको एउटा ठूलो सिटिङ रोम । तिनवटा किचन। एउटा स्टाफ बाथरोम ।सातौ वटा बेडरोममा A/C  घरको सुबिधा  भएको ,घरको दुबैतिर बाटो,दक्षिणमा १४ फुटको बाट‍ो ,पस्चिममा २५ फुटको बाटो पुरै घरमा  फुल फर्निसिङ समेत भएको र थ्रीफेज पावर भएको सुबिधा भएको अनि ईन्टरनेट ,इन्भटर समेत भएको सुबिधा भएको अनि सान्त वातावरण ,टिभी केबुल, पानीको सुबिधा भएको लगायत सुबिधा सम्पन्न घर ।

Learn More
Rent House
property-5
3 BHK Bungalow House Nrs.1,50,000

Area 0-5-2-0 Ropani

Road Access Yes


A brand new 3 BHK Bungalow House is available for rental in Imadol, Balkumari, only 300 meters from Ringroad. It has a built-up area of 2434 sqft and is available for rent at Rs. 1.5 lacs per month. The house is semi-furnished and is a ready-to-move-in property. It is a perfect house for comfortable & modern living. Designed meticulously, the calm around the colony is perfect to unwind your day on the top space/ or have a BBQ weekend on terrace with your close pals.

Learn More
Show Filter

@Copyright 2021, Aceland Properties Nepal. License Number: 259512-077-078

Coded with by KTMRush

EMI Calculator

Calculate your EMI here